Gymnastik övningar

Gå på tå

Gå på hälarna

Gå på utsidan av foten

Gå på insidan av foten

Rulla på foten från häl till tå

Tågång- axelmjukning

Tå- 90 grader- huk

90 graders gång

Hukgång

Benspark framåt

Benspark bakåt

Benspark till sidan

Pikgång

Pikgång- olika handisättning

Rumpgång

Sittande- lyft kroppen framåt

Hukgång med koppling

Kålmask

Spagatgång

Pikrullning

Spagatrullning

Utfallsgång till sidan

Hjulning

Tryckhjulning

Hjulning till handstående


Hjulning till handstående- gå ett varv på händer

Kullerbytta framåt i gruppering


Kullerbyta framåt i pik

Kullerbytta bakåt i gruppering

Kullerbytta bakåt i pik

Huvudstående nedrullning- grupperad uppgång

Huvudstående nedrullning- pikerad uppgång

Huvudstående nedrullning- uppgång splitt

Kullerbytta i gruppering- upp till huvudstående- grpperad uppgång

Kullerbytta i gruppering- upp till huvudstående- pikerad uppgång

Kullerbytta bakåt i gruppering- upp till huvudstående

Kullerbytta bakåt i pik- upp till huvudstående

Handstående nedrullning- sparka upp


Handstående nedrullning- grupperad uppgång


Handstående nedrullning- pikerad uppgång

Handstående- gå ett varv på händer- nedrullning

Rulla stock


Rulla stock- gruppering


Rulla stock- piklyft

Rulla stock- små överkroppslyft/benlyft åt alla håll

Rulla stock- överkroppslyft- benlyft- piklyft

Rulla stock- benlyft till skulderstående

Rulla stock- rygglyft/benlyft

Pikrullning till skulderstående

Pikrullning- benlyft


Pikrullning- cirklar i ryggliggande och sittande