Huvudstående och handstående

Huvudstående

Huvudstående spagat

Huvudstående - sträck/flexa fötterna

Huvudstående - cirklar i spagat

Huvudstående uppgång gruppering

Huvudstående uppgång pik

Huvudstående uppgång splitt

Huvudstående stora cirklar

Huvudstående bock - svank

Huvudstående små cirklar

Huvudstående till handstående

Handstående - spark upp

Handstående - grupperad uppgång

Handstående - pikerad uppgång

Handstående - splitt uppgång

Handstående - sträck/flexa fötterna

Handstående spagat

Handstående - lyft en hand i taget

Gå framåt på händer

Gå bakåt på händer

Gå till sidan på händer

Handstående cirklar i spagat